Wednesday, 14 March 2012

Khotbah Mazmur 107:17-22, Minggu 18 Maret 2012 (Pasion V).

Introitus :
Erkiteken lias ate Dibata nge maka kam enggo terkelin (Efesus 2:5b).

Bacaan : Efesus 2:1-10; Khotbah : Masmur 107:1-2; 17-22

Thema :
Kalak sitek iselamatken, erkiteken lias atena.
  1. Penaruh kerna introitus. Erkiteken lias ate Bitata nge, maka kam enggo terkelin. Manusia labo ngasup emgkelini bana. Erkiteken salah ras dosa-dosandu, mate pertendinndu. Ikutkenndu kebiasan doni sijahat ras penguasa si lit i awang-awang, ia la erkemalangen man Bibata, patut ngenanami pernembeh ate Dibata (Oge Epesus 2: 1-3). Tapi perkuah ate Dibata la ersibar, janah mbelin kal keleng ateNa ibas Kristus, nggeluh kita mulihi (nehen Epesus 2: 5a ).
  2. Pengogen Epesus 2: 6-10. Ningetken maka manusia ipekeke radu ras Kristus, ipekundulna kita ras Ia ibas ingan si meganjang (ay.6), lias ateNa ibas Kristus (7), labo perbahanen manusia (8), “Labo bekas perbahanen manusia, tapi ulih pendahin Dibata (9). Tinepa Dibata kita, ibas persadanta ras Kristus Yesus, ijadikenNa kita guna ndahiken dahin-dahin simehuli sienggo leben irencanakenna, gelah sidahiken.
  3. Khotbab : Mazmur 107: 1-2, 17-22 : Kataken bujur man Tuhan erkiteken kiniulinnNa, Keleng ateNa tetap rasa lalap (1). Usur min ibelaskenndu, o kam kerina si enggo i keliniNa. Enggo ipulahiNa kam ibas imbang-imbang ndu nari (2). Lit kalak motu ngenanami kiniseran erkiteken dosa-dosana, bage pe erkiteken kejahatenna (17). Ngenen pangan mutah atena, narus me mutus atena kesahna (18) Ibas kiniseraan e nari nderkuh ia man Tuhan, emaka ipulahNa ia ibas kepiceten nari (19). Alu perentahNa ipepalemna kalak enda, jenari ipulahina ibas kematen nari (20). Erkiteken sie arus kalak enda ngataken bujur, kerna keleng ateNa si tetap, dingen tanda-tanda kuasa si enggo ibahanNa (21). Arus kalak enda ugataken bujur alu mbaba persembahen, alu ende-enden si meriah arus iberitakenna kerna perbahanen Tuhan (22). 3.
  4. Thema: (1) Kalak si tek iselamatken, Perkuah ate la ersibar. Singikutken Tuhan dat upahna. (2) Erkiteken Lias ateNa, Perkuah ate Tuhan ras KemulianNa manusia ngaloken kegeluhen simbaru, seh rasa lalap arah Kemenangen/KemateaNa, AMIN.
Taman Mini, 15 Februari 2012
Pdt.Miasi S.Meliala


Artikel lain yang terkait:0 komentar:

Post a Comment