Wednesday, 31 October 2012

Suplemen Bimbingen Pjj tanggal 28 Okt-03 November 2012, Josua 24:14-18

Bahan  : Josua 24:14-18
Thema : “Jabu Siersembah Man Dibata Saja”

Tujun   : 
  1. Gelah ngawan perpulungen meteh palas pengakun Josua erbahan pilihen ras keputusen
  2. Gelah ngawan ni perpulungen njadiken Dibata saja palas ibas kerina dampar kegeluhenna

Sada hal sierbahanca kita banci mpehagaken/mpermuliaken Dibata ibas kegeluhen enda eme alu nggejapken perbahanen Dibata ibas geluhta. Perbahanen Dibata singaturken kegeluhenta seh maka ibas paksa enda banci sidatken kemalemen ate. Ertina keberadanta genduari gia langa bo kerinana bagi siniarapken kita, tapi sipasti kai siialami kita enda eme bekas keleng ate Dibata. Labo lit ije beluh ras gegehta seh maka erbage hal banci sidalani ibas kegeluhen enda.

Minggu enda kita iingetken kerna perbahanen Dibata ibas geluhta jenari mabai kita rukur ras pe nggejapken kerna kesetianta ersembah man Dibata. Selaku keluarga sierkiniteken man Dibata iarapken maka kutera kai pe sialami ibas kegeluhenta tetap pengakunta kerna penembahen man Dibata saja (bagi pengakun Josua).

Josua 24:14-18
Bahan enda nuriken kerna persinget Josua man pertua-pertua, peminpin-peminpin, hakim-hakim, ras kepala-kepala pasuken Israel i Sikhem (24:1) ibas ndalani kegeluhen enda guna ersembah man Dibata saja. Ituriken Josua kerna perbahanen Dibata man bangsa e ibas perdalanen kegeluhen bangsa seh ngiani taneh perpadanen. Erbage-bage perbahanen Dibata siingetken :
1. Pemilihen Abraham seh ku kesusurenna Ishak – Jakup – Esau
2. Jakup ngiani Mesir seh jadi bangsa simbelin
3. Musa ras Harun maba bangsa e ndarat i Mesir nari
4. Ngkawali bangsa seh Dibata ngeradasken kalak Mesir
5. Ngkawali bangsa e seh ku taneh perpadanen bagepe naluken erbage musuh
Ibas kerina situasi siialami bangsa e maka banci ia lepas, pulah rikut ras menang ibas erbage situasi labo erkiteken beluh, gegeh bangsa e tapi erkiteken keleng ate Dibata siipetangkasna man bangsa e. Erbage-bage gia kelemahen, kekurangen, gia erbage hal la bagi niarapna jadi ibas kerina kegeluhenna, tapi situhuna Dibata tetap erkeleng ate man bangsa e. Ibas pengajaren enda me maka Jasua ngingetken kerna kai siarus ibahan bangsa e ndalani kegeluhenna :
1. Pehagalah Tuhan
2. Sembahlah Ia alu tutus ras patuh
3. Pedauh “dibata-dibata” sideban
4. Gejaplah perbahanen Dibata
5. Pilihlah apai siisembahndu (teladan Josua : aku ras isi jabuku Tuhan saja sikusembah)
6. Setia ibas ersembah man Dibata

Arah enda ate Josua jadi pembaharun ibas bangsa e kerna erpenembahen man Dibata. Sienda pe jadi “pembersihen” perukuren bangsa e kerna ise si man sembahen sekaligus ningetken kerna Dibata “simecimberu” la ngena ateNa iduaken. Alu bage keleng ate Tuhan pe tetap banci ipetangkas man bangsa e.

Erlajar ibas pengajaren Josua enda banci siidah maka :
  1. Palas Josua setia man Tuhan eme ibas kiniteruken ukurna.
  2. Penggejapen pengkawali Dibata seh maka bangsa e ndatken erbage kemalemen ate erkiteken perkuah ate ras keleng ate Dibata.
  3. Ernanam akap Josua ibas ia ersembah man Dibata
  4. Kiniersadan ras Dibata mahan bana erbage kiniulin termasuk ibas jabu banci idatkenna.
  5. Pang naksiken/muat keputusen ersembah man Dibata saja.

Gambaren enda mabai kita ngerenungken kegeluhenta jaman gundari ibas kita ersembah man Dibata. Seh ija kesetianta erpenembahen man Dibata.
Adi siukuri perdalanen geluhta, tentu melala hal sijadi ibas kegeluhenta, sipasti lit bagi ukur lit ka la bagi ukur. Penungkunenna ngasup kita ndalani kegeluhen genduari enda ise nge sierbahanca ? Gegehta, beluhta entah erkiteken keleng ate Tuhan ?

Adi sigejapken sie kerina keleng ate Tuhan maka arah bahan PJJ Minggu enda kita ibabai perenungen kerna perbahanenta man Tuhan Dibata eme kesetianta man baNa, jenari mbersihken perukurenta arah pengertin ndarami dibata sideban entah mengandalken dibata sideban. Erlajar arah Josua maka igejapkenna Dibata ngenca ngasup ncidahken kekelengen simbelin seh maka malem atena ibas geluhna, tentu enda pe iarapken jadi bagin pengakunta.

La terjeng e saja, hubungen ras kesetiaan man Tuhan Dibata erbahan hubungen ibas jabu pe tetap mehuli jadina. Ertina labo ka sikataken adi kita ras Dibata lanai lit persoalen, persoalen e tetap nge lit, perbedaan ibas jabu e pasti nge lalap lit, tapi kesetianta man Dibata erbahanca banci kita naluken perbeben sinderpa kita bagepe ngasup kita ngaloken perbedaan silit alu pusuh si dem pengataken bujur.
Tupung ibas kegeluhen enda enggo banci sidatken sienda maka kai nari kin siman kebiarenta ? Adi enggo kita ersada ras Dibata rikut ras ersembah kita man Dibata, me enggo yakin kita pasti ikelengiNa kita ibas ndalani kegeluhen enda ? Adi bage mari siakuken bagi pengakun Josua : Adi aku ras isi jabuku : Tuhan saja ngenca sikusembah. Tek kita ibas Dibata malem ateta.

Pdt.Alexander Simanungkalit


Artikel lain yang terkait:0 komentar:

Post a Comment