Saturday, 20 December 2014

Liturgi Pelantikan Pengurus Perpulungen Jabu-jabu (PJJ)

LITURGI PELANTIKAN PENGURUS PJJ

O senina ras Turang, ijenda tedis senina ras turangta si enggo terpilih jadi pengurus perpulungen jabu-jabu............................
*Bajem..............Runggun.............periode...............seh..................
Genduari me sisehken dahin enda man bana.

Man bandu siterpilih jadi pengurus PJJ................................ isingetkan lebe man bandu aturen dahin ibas kam ndahiken kepengurusen perpulungen jabu-jabu. Dahin e erpalas kubas Pustaka Sibadia sinaksiken maka Dibata simada dahin e, eme Dibata si dem kiniraturen. Pengurus PJJ muat bagin ibas dahin gereja eme, persadan, kesaksin ras pelayanen. Guna kiniulin ras kiniraturen dahin e ilitken pengurus PJJ. Dahin pengurus PJJ e eme :
a. Ngelakoken ras engkoordinir dahin persadan, kesaksin, pelayanen ras perduiten.
b. Erbahan evaluasi, koordinasi ras komunikasi ras Pt/Dk PJJ.
c. Ikut ibas Musyawarah Ngawan.

Kerina enda lit ibas pengaturen/koordinasi Runggun Gereja. Guna si e gejapkenlah maka dahin enda eme dahin si endesken Dibata man banndu.
  1. Jagai dirindu, dingen jagai pe kerina kalak si enggo itetapken Kesah si Badia man kep-kepenndu. Permakanilah perpulungen Tuhan si enggo itebusiNa (Perb. 20:28).
  2. Ola meganjang ukurndu, ola erpenalem pe ibas kebayaken si la erketentun, tapi erpenalemlah ibas Dibata, si mereken man bandu kai si perlu ibas geluhndu ( bnd. I Tim. 6:17).
  3. Si erdahin Dibata, erdahin ia alu kebujuren, alu pemeteh ras kepentaren, alu ate saber, alu kiniulin, alu penampat Kesah si Badia, alu keleng ate situhu-tuhu, alu meritaken berita situhu-tuhu, janah alu gegeh si renna ibas Dibata nari (bnd. 2 Kor. 6 : 6-7).
  4. Dage ersinalsallah min terangndu i lebe-lebe kalak si enterem, gelah adi idahna perbahanenndu si mehuli, ipujina Dibata, Bapandu si ni Surga (Mat. 5:16).

Genduari enggo ibegindu kerna palas ras dahin pengurus PJJ dingen sie Dibata jine simereken gegeh ras kepentaren man bandu ndahiken dahin e. Emaka iendesken dahin e man bandu.

"ADI TUHU BAGE ATENDU, NINDULAH TUHU BAGE ATEKU"

Ialoi sinilantik: “TUHU BAGE ATEKU”

Ibas gelar Runggun Gereja............. ilantik kami me kam: Si.............................................................. (igelari sada-sada ras jabatenna). Jadi pengurus PJJ .........................................
IBAS GELAR DIBATA BAPA, ANAKNA YESUS KRISTUS RAS KEREMBAKEN KESAH SIBADIA. Amen.

Isalami sada-sadai iher iogeken :
"Emaka tutuslah atendu ndahiken dahin Tuhan sabab la kap sia-sia si idahikenndu ibas Tuhan".

Rende No.......................................
Ertoto…………………………………………
Rende No............................... (nehken persembahen)

Cataten:
Adilit piga-piga kepengurusen PJJ, kerina sekali ilantik ras iogeken


Artikel lain yang terkait:0 komentar:

Post a Comment